Passport wordt op 3 mei 2021 overgeschakeld naar een nieuw platform. Zorg ervoor dat u onvoltooide modules vóór die datum voltooit.