Akceptuję pliki cookie z tej witryny.

Wykorzystujemy pliki cookie w celu doskonalenia tej witryny internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywanych plikach cookie, prosimy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie. Polityka dotycząca plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie będzie oznaczać, że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie. Informacje na temat usuwania plików cookie poprzez zmianę swoich ustawień można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Zgłaszanie online World Rugby

Dziękujemy za skontaktowanie się z World Rugby. World Rugby bardzo dziękuje za przesłanie informacji przez tę zaufaną stronę internetową i traktuje wszystkie zgłoszenia z najwyższą poufnością.

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem, World Rugby może skontaktować się z Tobą, aby wyjaśnić lub poszerzyć udzielone informacje. W razie potrzeby liczymy na dalszą współpracę.
Osoby przesyłające informacje mają prawo robić to anonimowo, jeśli tego sobie życzą.
Osoby powiązane mają obowiązek zgłaszać wszelkie próby korumpowania, zapraszania, oferowania, namawiania, nakłaniania, kuszenia, instruowania, przekonywania, zachęcania, zapłaty lub umożliwienia zapłaty im lub jakiejkolwiek innej osobie powiązanej, mogące mieć związek z przepisami antykorupcyjnymi, a także jakiekolwiek inne postępowanie, informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące zachowania, które może naruszać lub mieć związek z przepisami antykorupcyjnymi, lub które może stwarzać zagrożenie dla uczciwości Gry.

Dane osób wymienionych w zgłoszeniu

+ Dodaj kolejne
Dokonując tego zgłoszenia potwierdzasz, że World Rugby (i dowolna z jej spółek stowarzyszonych) może ujawnić dowolne przesłane informacje dowolnemu związkowi, organizacji rugby, organom porządkowym i/lub kompetentnym władzom w związku z przepisem 6 World Rugby i/lub obowiązującym prawem. Niektóre z tych organizacji mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i/lub poza krajem Twojego zamieszkania. Niniejszym zgadzasz się na przekazanie przesłanych informacji do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i/lub poza krajem Twojego zamieszkania. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich informacji przez World Rugby (i dowolną z jej spółek stowarzyszonych), możesz kontaktować się z pracownikiem World Rugby ds. przeciwdziałania korupcji lub osobą przez niego wyznaczoną, pisząc na adres [email protected].

Umyślne przesłanie fałszywych informacji może naruszać przepis 6 World Rugby i/lub obowiązujące przepisy, co mogłoby grozić sankcjami.

Prześlij zgłoszenie