Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

World Rugby online melden

Hartelijk dank dat u de tijd neemt om contact op te nemen met World Rugby. World Rugby stelt het zeer op prijs dat u informatie verstuurt via deze vertrouwelijke website en behandelt alle meldingen strikt vertrouwelijk.

Het kan zijn dat World Rugby tijdens de beoordeling contact met u moet opnemen over uw informatie voor een uitleg of nadere informatie. Wij hopen dat u ons waar nodig blijft helpen.
Mensen die informatie versturen kunnen dat desgewenst anoniem doen.
Relaties zijn verplicht pogingen tot benaderen, uitnodigen, aanbieden, verzoeken, overhalen, verleiden, instrueren, overtuigen, aanmoedigen of betalingen naar hen of naar andere relaties die verband houden met deze anticorruptierichtlijnen, te melden. Dat geldt ook voor willekeurig ander gedrag, informatie en redelijke verdenking die/dat in strijd is met de anticorruptierichtlijnen of de integriteit van de sport kan schaden.

Gegevens over personen die in de melding worden genoemd

+ Andere melding
Door het meldformulier te versturen stemt u ermee in dat World Rugby (en aangesloten ondernemingen) de door u verstuurde informatie mag delen met een bond, rugbyorgaan, juridische instantie en/of bevoegde instantie in het kader van World Rugby-richtlijn 6 en/of toepasselijke wet- en regelgeving. Sommigen van deze organisaties kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte en/of buiten het land waarin u verblijft. U stemt er hierbij mee in dat uw informatie verstuurd kan worden naar een land buiten de Europese Economische Ruimte en/of het land waarin u verblijft. Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw informatie door World Rugby (of aangesloten ondernemingen), dan kunt u contact opnemen met World Rugby Anti-Corruption Officer of diens vervanger via het e-mailadres [email protected].

Het doelbewust versturen van onjuiste informatie kan in strijd zijn met World Rugby-richtlijn 6 en/of toepasselijke wet- en regelgeving en kan mogelijk tot sancties leiden.

Deze melding versturen