I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

World Rugby online hlášení

Děkujeme, že jste si našli čas na kontaktování World Rugby. World Rugby si velmi cení toho, že jste prostřednictvím této důvěrné stránky odeslali informace a ke všem případům přistupuje pečlivě a důvěrně.

Po kontrole informací se může World Rugby rozhodnout vás kontaktovat pro vyjasnění a doplnění poskytnutých informací. V případě potřeby se budeme těšit na další spolupráci s vámi.
Osoby poskytující informace mají právo učinit tak anonymně.
Spojené osoby jsou povinny hlásit jakékoli kontakty, pozvánky, nabídky, ovlivňování, pobídky, navádění, přesvědčování, podporování, platby nebo umožňování spojené s nimi nebo jinými spojenými osobami, které mohou souviset s těmito protikorupčními předpisy a jakékoli jiné jednání, informace nebo důvodné podezření o jakémkoli jednání, které by mohlo porušovat nebo souviset s těmito protikorupčními předpisy, nebo které by mohlo ohrozit integritu hry.

Podrobnosti o osobách zmíněných v hlášení

+ Přidat další
Odesláním tohoto hlášení potvrzujete, že World Rugby (a všechny její přidružené společnosti) mohou tyto informace sdílet s jakoukoli unií, rugbyovým sdružením, orgány trestního řízení a/nebo příslušným orgánem ve smyslu World Rugby předpisu 6 a/nebo platných zákonů. Některé z těchto organizací mohou sídlit mimo evropský hospodářský prostor a/nebo mimo vaši zemi trvalého pobytu. Tímto udělujete souhlas k přenosu informací do zemí mimo Evropský hospodářský prostor a/nebo mimo zemi vašeho trvalého pobytu. Pokud budete mít jakékoli dotazy či obavy ohledně zpracování vašich informací World Rugby (a jejími přidruženými společnostmi), můžete se obrátit na protikorupčního pracovníka World Rugby nebo jeho zástupce na adrese Odeslat hlášení