: Sancties

Sancties voor matchfixing

De hoogst mogelijke sanctie die World Rugby kan opleggen voor een overtreding van de anticorruptie- en wedrichtlijnen is LEVENSLANGE SCHORSING van alle betrokkenheid bij de sport.

Dit geldt voor overtredingen op het gebied van matchfixing, inside information, geld inzetten, nalaten te rapporteren en ander onpassend gedrag waarop de richtlijnen van toepassing zijn.

In veel landen is het ook mogelijk dat u achter de tralies belandt of strafrechtelijk wordt vervolgd.

Sancties, zoals levenslange schorsing en gevangenisstraf, zijn al opgelegd aan sporters en wedstrijdofficials in allerlei sporten wereldwijd, zoals rugby, cricket, tennis, voetbal, basketbal en handbal.

En, last but not least, zijn er ook nog mogelijke risico's op het gebied van geweld en bedreiging van u of uw familie door ontevreden omkopers van wie u cadeaus of voordeel hebt ontvangen en die nu een wederdienst van u verwachten. Deze mensen hebben vaak banden met de onderwereld en de drugshandel en leggen zich niet zomaar neer bij het feit dat u zich terugtrekt na wel gebruik van hun diensten te hebben gemaakt. Als u zich in een dergelijke situatie bevindt, is het voor u zaak zo snel mogelijk World Rugby in te lichten en de politie in te schakelen.