I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Hlášení kontaktu, podezření nebo porušení

Nehledě na to, jak malé či zdánlivě nepodstatné se vám mohou zdát, pokud jste byli osloveni nebo požádáni o poskytnutí interních informací (nebo pokud víte o spoluhráči či jiné osobě zapojené do hry, která byla oslovena či požádána o poskytnutí interních informací), musíte okamžitě kontaktovat World Rugby prostřednictvím jedné z následujících cest:

[email protected]

Webový formulář

Otázka Proč musím nahlásit kontakt, podezření nebo porušení?
Odpověď Přestože se obrátíte na vaši místní unii nebo asociaci hráčů v záležitosti kontaktu nebo podezřelých aktivit, hlášení World Rugby jakožto ústřednímu orgánu je povinné pro všechny spojené osoby a je důležité zajistit, aby všechny relevantní informace, které se mohou týkat korupčních kontaktů, byly evidovány na jednom místě. To umožní World Rugby a uniím monitorovat hlášení, chování a potenciální porušení předpisů z jedné centrální databáze. Korupčník nebo hazardní syndikát může například působit v několika zemích a World Rugby musí vědět o jejich aktivitách v rámci celého světa, aby mohla chránit účastníky hry, ať už jsou kdekoliv.

Jakýkoli kontakt, který s World Rugby navážete, bude zpracován maximálně důvěrně.

Ve většině zemí můžete být kromě hlášení World Rugby také povinni nahlásit ovlivňování výsledků zápasů nebo potenciální korupci ve sportu místní policii. V této záležitosti vám může blíže poradit vaše unie nebo asociace hráčů.

Pamatujte, World Rugby, vaše unie a/nebo asociace hráčů vám pomůže dřív, než bude pozdě.