Keep Rugby Onside - World Rugby's Anti-Corruption Web Site : Interní informace

Co jsou interní informace?

Stručně řečeno, interní informace jsou veškeré neveřejné informace související s rugby, které vám jsou známy díky vaší účasti ve hře.

V závislosti na vaší roli ve hře můžete mít přístup k různým typům interních informací.

Hráči, koučové a další osoby spojené s týmy

Pokud jste hráč, kouč, týmový lékař/fyzioterapeut, analytik či jiná osoba spojená s týmem, mohou vám známé interní informace zahrnovat: taktiku, strategii, výběr týmu, plánované střídání, zranění v týmu, formu, kdo vykopává, vítěze losu, stav hřiště/počasí (například před vstupem veřejnosti na hřiště), záznamy a vyloučení, informace z podrobné video analýzy a statistiky nepřístupné veřejnosti atd., dokud/pokud tyto informace nejsou veřejně známé.

Činitelé na zápasech a další osoby zapojené do řízení zápasu

Pokud jste činitelem zápasu nebo osobou spojenou s činitelem zápasu, jako je například posuzovatel výkonu či vedoucí týmu, mohou vám známé informace zahrnovat: výběr rozhodčích, kdo vykopává, vítěz losu, stav hřiště/počasí (například před vstupem veřejnosti na hřiště), jak bude zápas soudcován, záznamy a vyloučení, informace z podrobné video analýzy a statistiky nepřístupné veřejnosti atd., dokud/pokud tyto informace nejsou veřejně známé.

Osoby zapojené do správy rugby

Pokud jste správcem či dobrovolníkem v unie, asociaci či klubu, mohou vám známé interní informace zahrnovat například: výběr koučů a kapitánů, informace o plánovaných turnajích, výběr týmu, výběr rozhodčích, taktiku, strategii, plánované střídání, zranění v týmu, formu, stav hřiště/počasí (například před vstupem veřejnosti na hřiště), záznamy a vyloučení atd., dokud tyto informace nejsou veřejně známé.

Osoby spojené s jinými osobami zapojenými do hry

Pokud jste rodinným příslušníkem, přítelem či partnerem jakékoli z výše uvedených osob, můžete díky tomuto spojení s danou osobou také získat přístup k interním informacím.

Mít interní informace je nevyhnutelnou součástí každé role ve hře a samo o sobě nepředstavuje porušení předpisů. Podstatné je, jak s těmito informacemi zacházíte.

Úplnou definici interních informací zobrazíte kliknutím či klepnutím zde.