I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Co jsou interní informace?

Stručně řečeno, interní informace jsou veškeré neveřejné informace související s rugby, které vám jsou známy díky vaší účasti ve hře.

V závislosti na vaší roli ve hře můžete mít přístup k různým typům interních informací.

Hráči, koučové a další osoby spojené s týmy

Pokud jste hráč, kouč, týmový lékař/fyzioterapeut, analytik či jiná osoba spojená s týmem, mohou vám známé interní informace zahrnovat: taktiku, strategii, výběr týmu, plánované střídání, zranění v týmu, formu, kdo vykopává, vítěze losu, stav hřiště/počasí (například před vstupem veřejnosti na hřiště), záznamy a vyloučení, informace z podrobné video analýzy a statistiky nepřístupné veřejnosti atd., dokud/pokud tyto informace nejsou veřejně známé.

Činitelé na zápasech a další osoby zapojené do řízení zápasu

Pokud jste činitelem zápasu nebo osobou spojenou s činitelem zápasu, jako je například posuzovatel výkonu či vedoucí týmu, mohou vám známé informace zahrnovat: výběr rozhodčích, kdo vykopává, vítěz losu, stav hřiště/počasí (například před vstupem veřejnosti na hřiště), jak bude zápas soudcován, záznamy a vyloučení, informace z podrobné video analýzy a statistiky nepřístupné veřejnosti atd., dokud/pokud tyto informace nejsou veřejně známé.

Osoby zapojené do správy rugby

Pokud jste správcem či dobrovolníkem v unie, asociaci či klubu, mohou vám známé interní informace zahrnovat například: výběr koučů a kapitánů, informace o plánovaných turnajích, výběr týmu, výběr rozhodčích, taktiku, strategii, plánované střídání, zranění v týmu, formu, stav hřiště/počasí (například před vstupem veřejnosti na hřiště), záznamy a vyloučení atd., dokud tyto informace nejsou veřejně známé.

Osoby spojené s jinými osobami zapojenými do hry

Pokud jste rodinným příslušníkem, přítelem či partnerem jakékoli z výše uvedených osob, můžete díky tomuto spojení s danou osobou také získat přístup k interním informacím.

Mít interní informace je nevyhnutelnou součástí každé role ve hře a samo o sobě nepředstavuje porušení předpisů. Podstatné je, jak s těmito informacemi zacházíte.

Úplnou definici interních informací zobrazíte kliknutím či klepnutím zde.