.

ცოდნის შემოწმება

მოდით, ამ მოკლე სავარჯიშოს მეშვეობით, შევამოწმოთ, თუ რა ისწავლეთ. გადაიტანეთ ყვითელი ვარიანტები შესაბამის ველებზე. თუ ბლოკი გაწითლდა, ე.ი. თქვენ ის არასწორად აირჩიეთ, ამიტომ ხელახლა სცადეთ.

შიდა ინფორმაცია არის...
დაკავშირებული პირი არის...
დაკავშირებული პირი, რომელიც არასაჯარო ინფორმაციას გაუმხელს ნებისმიერ პირს, როდესაც იცის ან წესით უნდა იცოდეს, რომ ის შეიძლება ფსონების დადებისთვის გამოიყენონ...
ნახევრად-პროფესიონალური რაგბის მოთამაშე, რომელმაც თამაშს თავი ცხრა თვის წინ დაანება...
...კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოსადეგი იყოს ფსონების დასადებად.
...ყველა, ვინც ჩართულია თამაშში ნებისმიერი სახით, საერთაშორისო, პროფესიონალურ, სახევრად-პროფესიონალურ და ნებისმიერ სხვა დონეზე, სადაც მოთამაშეები ანაზღაურებას იღებენ და მოიცავს ოჯახის წევრებს და ახლობლებს/მეგობრებს.
...არღვევს IRB-ის ანტი-კორუფციულ რეგულაციებს.
...არ ექვემდებარება IRB-ის ანტი-კორუფციულ რეგულაციებს.