Keep Rugby Onside - World Rugby's Anti-Corruption Web Site : Informacje poufne

Czego NIE WOLNO robić z informacjami poufnymi?

Osoby powiązane nie mogą ani nie powinny próbować robić następujących rzeczy:

  • Wykorzystywać informacji poufnych do obstawiania przez siebie ani przez innych.
  • Ujawniać informacji poufnych osobom trzecim, jeśli wiedzą lub mają uzasadnione podejrzenia, że mogą one zostać wykorzystane do obstawiania.
  • Przekazywać lub otrzymywać jakichkolwiek korzyści (w tym pieniędzy lub czegoś innego) za udzielenie informacji poufnych (nawet jeśli ostatecznie tego nie zrobią i w rzeczywistości nie udzielą/ nie otrzymają informacji).
  • Prosić, zachęcać, umożliwiać ani przekonywać do przekazania lub otrzymania korzyści za udzielenie informacji poufnych lub do jakiegokolwiek naruszenia powyższych przepisów.

Informacji poufnych nie wolno ujawniać ograniczonej grupie osób, ponieważ może to zapewnić im nieuczciwą przewagę w obstawianiu w podobny sposób, jak wykorzystanie informacji poufnych w obrocie akcjami i papierami wartościowymi spółek.

Oznacza to, że ujawnienie informacji poufnej ograniczonej grupie, na przykład członkom rodziny w domu, przyjaciołom w kawiarni, kolegom na uniwersytecie, obserwującym na Twitterze czy znajomym na Facebooku może naruszać przepisy.