.

ვისზე ვრცელდება ეს რეგულაციები?

World Rugby-ის რეგულაციები, ჩვეულებრივ, ვრცელდება ყველაზე, ვინც რაიმე ფორმით არის ჩართული თამაშში საერთაშორისო, პროფესიონალურ, ნახევრად-პროფესიონალურ და თამაშის ნებისმიერ სხვა დონეზე, რომელზეც მოთამაშეებს ანაზღაურება ეძლევათ. მათ შორის არიან:

 • მოთამაშეები
 • მსაჯები
 • მწვრთნელები
 • ტრენერები
 • სელექციონერები
 • ჯანდაცვის სპეციალისტები
 • ანალიტიკოსები
 • გუნდის ხელმძღვანელობა
 • ადმინისტრატორები
 • გუნდის მფლობელები
 • დირექტორები
 • სასამართლო და ანტიდოპინგურ პერსონალი
 • აგენტები
 • და/ან ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც ჩართულია თამაშში და/ან დაქირავებულია თამაშთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის, კავშირის, ეროვნული გუნდის ან სამსაჯო კომიტეტის მიერ, საერთაშორისო, პროფესიონალურ ან ნახევრად-პროფესიონალურ დონეზე, ან ნებისმიერ სხვა დონეზე, სადაც მოთამაშეები ანაზღაურებას იღებენ.