Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Alte infracțiuni de corupție

Persoanele înrudite nu au voie să solicite, să ofere, să infuențeze, să atragă, să instruiască, să convingă, să încurajeze și/sau să faciliteze oferirea sau primirea unui beneficiu (în bani sau sub altă formă) în legătură cu un eveniment de rugby, ilegal și/sau în circumstanțe de care persoana este conștientă sau este de așteptat să fie conștientă că discreditează persoana sau jocul respectiv, sau reprezintă o amenințare pentru integritatea jocului.

Aici se înscrie, de exemplu, acceptarea de daruri de la persoane dubioase, ca parte a procesului de “racolare”, sau recomandarea unui jucător către o persoană care se ocupă cu trucarea jocurilor în schimbul unei sume de bani.

Persoanelor înrudite le este, de asemenea, interzis să manipuleze, să împiedice, să întârzie și/sau să distrugă orice dovadă sau potențială dovadă, documentație sau informații care pot fi relevante pentru o infracțiune, potențială infracțiune sau investigație în conformitate cu Regulamentul World Rugby anticorupție.

Aceasta înseamnă că o persoană înrudită, care, de exemplu, aruncă un bon de pariu sau distruge o notă cu un număr de telefon, care ar fi demonstrat o legătură cu o persoană dubioasă, încalcă reglementările. Mai însemnă și că, în cazul în care este solicitată de World Rugby sau de o federație să ofere ajutor în cadrul unei investigații prin punerea la dispoziție a unor documente, orice întârziere sau obstrucționare a acelei investigații reprezintă o încălcare a reglementărilor.

Efectuați clic sau apăsați aici pentru versiunea completă a articoului 6.3.4 din Regulament.

Dacă te asiguri că vei avea tot timpul un comportament cinstit și dacă ești atent să intri în legătură numai cu persoane având o reputație bună, este puțin probabil să ai probleme cu aceste reglementări.