I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Další přestupky týkající se korupce

Spojeným osobám není povoleno nabízet, vyvolávat, navádět, přesvědčovat, povzbuzovat a/nebo umožňovat poskytování a/nebo přijímání výhod (např. peníze nebo jiné) ve spojení s rugbyovou událostí nečestným způsobem a/nebo za okolností, za si je spojená osoba vědoma, či by si měla být vědoma toho, že může sobě či hře způsobit újmu na dobré pověsti, či ohrozit integritu hry.

To se týká například přijímání darů od manipulátorů výsledků v rámci procesu seznamování, nebo například představení hráče manipulátorovi výsledků za úplatu.

Spojeným osobám je zakázáno manipulovat, zadržovat, opožďovat a/nebo ničit jakékoli důkazy či potenciální důkazy, dokumentaci nebo informace, které mohou být relevantní k porušení, potenciálnímu porušení nebo vyšetřování v rámci protikorupčních předpisů World Rugby.

To znamená, že spojená osoba, která například vyhodí stvrzenku od sázky, nebo vymaže záznamy v mobilním telefonu, které prokazují komunikaci s manipulátorem výsledků, porušuje tyto předpisy. Znamená to také, že v případě požadavku ze strany World Rugby nebo unie na spolupráci při vyšetřování ve formě předložení dokumentů může být jakékoli zpoždění či bránění vyšetřování považováno za porušení těchto předpisů.

Pro zobrazení úplného znění předpisu 6.3.4 klikněte nebo klepněte sem.

Pokud se postaráte o to, že vždy budete postupovat čestně a dáte si pozor na to, abyste se stýkali pouze se seriózními lidmi, je výskyt jakýchkoli problémů s těmito předpisy nepravděpodobný.